Túi giấy Việt Nam -Dây C (EH)

  • Đơn vị tính : bịch (10 cái )
  • KÍch thước: 27 x 36 x hông 11.5 cm