Túi giấy Việt Nam -Nắp C(HK)

  • Đơn vị tính : bịch (10 cái )
  • KÍch thước: 28 x 37 x hông 13.5 cm