Túi giấy Việt Nam -Nắp E(SX)

  • Đơn vị tính : bịch (10 cái )
  • KÍch thước: 19.5 x 15 x hông 6.5 cm