Túi giấy Việt Nam -Nắp B (MP)

  • Đơn vị tính : bịch (10 cái )
  • KÍch thước: 19 x 27 x hông 9 cm