Túi giấy hoa mẫu đơn

Kích thước:

  • 26x18x10

  • 33x26x14

  • 25x31x10

  • 28x40x11