Túi zipper chỉ đỏ

 • Đơn vị tính : cái

 • KÍch thước: Size 4 x 6

 • KÍch thước: Size 5 x7

 • KÍch thước: Size 6 x 8

 • KÍch thước: Size 7 x 10

 • KÍch thước: Size  8 x 12

 • KÍch thước: Size 9 x 14

 • KÍch thước: Size 10 x 15

 • KÍch thước: Size 11 x 16

 • KÍch thước: Size 12 x 17

 • KÍch thước: Size 15 x 20

 • KÍch thước: Size 15 x 25

 • KÍch thước: Size 18 x 23

 • KÍch thước: Size 18 x 28

 • KÍch thước: Size 20 x 30

 • KÍch thước: Size 22 x 32

 • KÍch thước: Size 25 x 35

 • KÍch thước: Size 30 x 40

 • KÍch thước: Size 35 x 45

 • KÍch thước: Size 35 x 50

 • KÍch thước: Size 40 x 50

 

– Khách cần tư vấn size hoặc lấy số lượng lớn, vui lòng nhắn tin cho shop.