Túi kẹo size XL

  • Đơn vị tính : 50 cái/ bịch

  • KÍch thước: XL _  30 x 40 cm