Túi kẹo size XS

  • Đơn vị tính : 50 cái/ bịch

  • KÍch thước: XS _9 x 13 cm