Túi kẹo size S

  • Đơn vị tính : 50 cái/ bịch

  • KÍch thước: S _13  x 19m