Túi bạc 3 biên ghép

 • Đơn vị tính : cái

 • KÍch thước: Size 8 x 11

 • KÍch thước: Size 9 x 14

 • KÍch thước: Size 10 x 12

 • KÍch thước: Size 10 x 15

 • KÍch thước: Size  11 x 16

 • KÍch thước: Size 12 x 17

 • KÍch thước: Size 13 x14

 • KÍch thước: Size 13 x18

 • KÍch thước: Size 15 x 22

 • KÍch thước: Size 16 x 16

 • KÍch thước: Size 16 x 26

 • KÍch thước: Size 18 x 26

 • KÍch thước: Size 20 x 26

 • KÍch thước: Size 20 x 30

 • KÍch thước: Size 22 x 30

 • KÍch thước: Size 22 x 32

 • KÍch thước: Size 25 x 35

 • KÍch thước: Size 30 x 40

 • KÍch thước: Size 22 x 25

– Khách cần tư vấn size hoặc lấy số lượng lớn, vui lòng nhắn tin cho shop.