Túi kẹo size M

  • Đơn vị tính : 50 cái/ bịch

  • KÍch thước: M _16 x 24 cm