Túi giấy Việt Nam -Dây B(MX)

  • Đơn vị tính : bịch (10 cái )
  • KÍch thước: 23 x 18 x hông 10 cm