Túi có vòi nắp bật

  • Đơn vị tính : cái

  • KÍch thước: Size 8 x 12,5 cm _ 100ml

  • KÍch thước: Size 10 x 17,5 cm _ 250ml

  • KÍch thước: Size 13 x 21 cm _ 500ml