Túi bạc có vòi 1500 ml

  • Đơn vị tính : cái

  • Kích thước: size 10ml – 7 x 9 cm ( không đáy )

  • Kích thước :size 30ml – 8 x 8 cm

  • Kích thước: Size 8 x 11 cm _ 50ml

  • Kích thước: Size 8 x 13 cm _ 100ml

  • Kích thước: Size 10 x 14 + 3 cm _ 150ml

  • Kích thước: Size 10 x 17 + 3 cm _ 250ml

  • Kích thước: Size 13 x 17 + 3,5 cm _ 350ml

  • Kích thước: Size 14 x 22 + 3,5 cm _ 500ml

  • Kích thước: Size 19 x 25 + 5,5 cm _ 1000ml ( khuôn mới có quai xách)

  • Kích thước: Size 20 x 28 + 5,5 cm _ 1500ml ( khuôn mới có quai xách)

  • Kích thước: Size 23 x 30 + 6 cm _ 2000ml ( khuôn mới có quai xách)

  • Kích thước: Size 30 x 27 + 6 cm _ 2.500ml ( khuôn mới có quai xách)

  • Kích thước: Size 35 x 32 + 8 cm _ 5.000ml ( khuôn mới có quai xách)

  • Kích thước: Size 44 x 36 + 10 cm _ 10.000ml ( khuôn mới có quai xách)