Túi kẹo size L

  • Đơn vị tính : 50 cái/ bịch

  • KÍch thước: L _20  x 27 cm