Túi zipper ghép ( 1 mặt trong – 1 mặt bạc )

 • Đơn vị tính : cái

 • KÍch thước: Size 12 x 17 – 114 cái

 • KÍch thước: Size 12 x 19 – 102 cái

 • KÍch thước: Size 15 x 22 – 68 cái

 • KÍch thước: Size 16 x 24

 • KÍch thước: Size 17 x 24

 • KÍch thước: Size 18 x 26 – 50 cái

 • KÍch thước: Size 20 x 28 – 42 cái

 • KÍch thước: Size 22 x 30

 • KÍch thước: Size 22 x 32

 • KÍch thước: Size 25 x 35 – 28 cái

 • KÍch thước: Size 30 x 40

– Khách cần tư vấn size hoặc lấy số lượng lớn, vui lòng nhắn tin cho shop.