Túi zipper ghép 1 mặt trong 1 mặt giấy

 

  • Đơn vị tính : cái

  • KÍch thước: Size 12 x 17

  • KÍch thước: Size 15 x 22

  • KÍch thước: Size 18 x 26

  • KÍch thước: Size 20 x 28

  • KÍch thước: Size 22 x 30

  • KÍch thước: Size 25 x 35

– Khách cần tư vấn size hoặc lấy số lượng lớn, vui lòng nhắn tin cho shop.