ticker trong in hình trái tim nhũ vàng

đường kính 3cm