Hộp đựng trái cây mặt kiếng

Hộp đựng trái cây mặt kiếng size 27 x36 x13 cm

Hộp đựng trái cây mặt kiếng size 21 x35 x10.5 cm

Hộp đựng trái cây mặt kiếng mèo thần tài  size 26 x39 x12 cm