Hộp đựng thức ăn- năp gập

Dung tích :

  • Hộp 500ml – TH
  • Hộp 700ml – SM
  • Hộp 800ml -SL
  • Hộp 1000ml -SE
  • Hộp 1400ml – SH
  • Hộp 1500ml – SP
  • Hộp 2000ml -MM
  • Hộp 3000ml – MM