Hộp cơm giấy draft văn phòng chia ngăn

Kích thước:

Hộp 3 ngăn : 17.2×20.7×5 cm – EM

Hộp 4 ngăn :18.2x20x5 cm – EX