Hộp nắp mờ –8 bánh

60.000

  • Đơn vị tính : cái

  • KÍch thước:16.5*31.5*Cao 5 (8B nắp mờ)

BẢNG GIÁ SỈ THEO SỐ LƯỢNG

Số lượng10 -4950 -99100 -500
Giá30.00029.00028.000

Còn hàng