Túi zipper giấy kraft có cửa sổ

Kích Thước :

  • 14x22x4 cm – xấp /50 cái
  • 16x22x4 cm – xấp /50 cái
  • 16x26x4 cm – xấp /50 cái
  • 18x26x4 cm – xấp /50 cái
  • 18x30x5 cm – xấp /50 cái
  • 20x30x5 cm – xấp /50 cái
  • 22x31x5 cm – xấp /50 cái
  • 23x35x5 cm – xấp /50 cái
  • 25x35x5 cm – xấp /50 cái
  • 30x40x5 cm – xấp /50 cái