Túi kẹo

  • Đơn vị tính : 50 cái/ bịch

  • KÍch thước: XS _9 x 13 cm

  • KÍch thước: S _13  x 19m

  • KÍch thước: M _16 x 24 cm

  • KÍch thước: L _20  x 27 cm

  • KÍch thước: XL _  30 x 40 cm