Túi giấy Việt Nam -Nắp D(SL)

  • Đơn vị tính : bịch (10 cái )
  • KÍch thước: 12.5 x 16 x hông 6 cm