Túi giấy Việt Nam -Nắp A (EX)

  • Đơn vị tính : bịch (10 cái )
  • KÍch thước: 24 x 32 x hông 10.5 cm