Túi giấy Việt Nam -Dây N (SM)

  • Đơn vị tính : bịch (10 cái )
  • KÍch thước: 14 x 11.5 x hông 6.5 cm