Túi giấy Việt Nam -Dây G (LE)

  • Đơn vị tính : bịch (10 cái )
  • KÍch thước: 23 x 30 x hông 8 cm