Túi giấy Việt Nam -Dây A (MK)

  • Đơn vị tính : bịch (10 cái )
  • KÍch thước: 16 x 18 x hông 8 cm