Túi giấy da bò

Kích thước :

NGANG X CAO X HÔNG ( cm )

 • 8x12x6
 • 12x15x15
 • 15x18x6
 • 8x20x6
 • 15x12x6
 • 20x15x6
 • 12x25x6
 • 12x32x7
 • 10x33x10
 • 16x22x7
 • 18x25x7
 • 20x20x9
 • 22x32x8
 • 25x29x10
 • 28x30x12
 • 28x40x10
 • 33x25x14
 • 33x40x15
 • 45x29x14
 • 16x36x11
 • 16x23x15
 • 26x18x10
 • 20x23x19
 • 49x40x15
 • 53x40x25
 • 59x46x19
 • 18x26x13
 • 20x30x12
 • 23x23x17
 • 35x35x25
 • 10x25x10