Túi có vòi

25.000

 • Đơn vị tính : cái
 • Kích thước: size 10ml – 7 x 9 cm ( không đáy )

 • Kích thước :size 30ml – 8 x 8 cm

 • Kích thước: Size 8 x 11 cm _ 50ml

 • Kích thước: Size 8 x 13 cm _ 100ml

 • Kích thước: Size 10 x 14 + 3 cm _ 150ml

 • Kích thước: Size 10 x 17 + 3 cm _ 250ml

 • Kích thước: Size 13 x 17 + 3,5 cm _ 350ml

 • Kích thước: Size 14 x 22 + 3,5 cm _ 500ml

 • Kích thước: Size 19 x 25 + 5,5 cm _ 1000ml ( khuôn mới có quai xách)

 • Kích thước: Size 20 x 28 + 5,5 cm _ 1500ml ( khuôn mới có quai xách)

 • Kích thước: Size 23 x 30 + 6 cm _ 2000ml ( khuôn mới có quai xách)

 • Kích thước: Size 30 x 27 + 6 cm _ 2.500ml ( khuôn mới có quai xách)

 • Kích thước: Size 35 x 32 + 8 cm _ 5.000ml ( khuôn mới có quai xách)

 • Kích thước: Size 44 x 36 + 10 cm _ 10.000ml ( khuôn mới có quai xách)

BẢNG GIÁ SỈ THEO SỐ LƯỢNG

Số lượng50 -100100 +
Giá30.00029.500

Còn hàng