Mẹt tre tầng đựng đồ ăn trang trí – Kệ mẹt 1 tầng , 2 tầng ,3 tầng