Hộp tô giấy draf có nắp

Dung tích :

  • Hộp 500ml + nắp pet – SK
  • Hộp 500ml + nắp pp – TP
  • Hộp 750ml +nắp pet – SK
  • Hộp 750ml + nắp pp – ST
  • Hộp 1000ml + nắp pet – SM
  • Hộp 1000ml + nắp pp – SA
  • Hộp 1300ml + nắp pet -LĐ
  • Hộp 1300ml + nắp pp -MT
  • Hộp 1500ml + nắp pp -MX