Hộp take away siêu đại

Đơn vị tính : cái

Màu sắc : draft – trắng sữa

Kích thước :13 cm * 20cm *10 cm