Hộp quà quai xách mặt kiếng

_ Hộp quà vuông cao 25x32x17.5 cm

_ Hộp quà thấp 18.5x20x9.5 cm