Hộp đựng thức ăn- nắp kính

Dung tích

  • Hộp 500ml -SX
  • Hộp 700ml – SH
  • Hộp 900ml – SX
  • Hộp 1200ml – MK
  • Hộp 1600ml – ML
  • Hộp 2100ml -LĐ