Hộp đựng thức ăn – nắp gập

Dung tích :

  • Hộp 500ml -TH
  • Hộp 700ml – SM
  • Hộp 800ml – SL
  • Hộp 1000ml – SE
  • Hộp 1400ml – SH
  • Hộp 1500ml -SP
  • Hộp 2000ml -MM
  • Hộp 3000ml -MM