Hộp đựng thức ăn -cửa sổ

Dung tích :

  • Hộp SH- 400ml
  • Hộp SX-500ml
  • Hộp MK-650ml
  • Hộp SH-700ml
  • Hộp SP-900ml
  • Hộp MS-950ml
  • Hộp ME-1100ml
  • Hộp MM-1200ml
  • Hộp ME- 1600ml