Hộp đựng thức ăn – hộp không cửa sổ

Dung tích

  • Hộp 700ml – SM – Đỉnh 170×120/ Đáy 150×100/cao 45
  • Hộp 900ml – SE – Đỉnh 174×134/ Đáy 150×116/cao 48
  • Hộp 1200ml – SP – Đỉnh 200×140/ Đáy 180×120/cao 50
  • Hộp 1600ml – MS – Đỉnh 210×153/ Đáy 188×130/cao 60