Hộp đựng sandwich

Kích thước :

  • Hộp giấy sandwich 6.5 cm -TĐ

  • Hộp giấy sandwich 4.5cm –  TM