Hộp nắp mờ –6 bánh

30.000

 

  • Đơn vị tính : cái

  • KÍch thước:16*23*Cao 5 (6B nắp mờ)

BẢNG GIÁ SỈ THEO SỐ LƯỢNG

Số lượng10 -4950 -99100 -500
Giá24.00023.00022.000

Còn hàng