Băng keo

75.000

Đơn vị tính: Cây

Băng keo 5 phân 1 cây = 6 cuộn

Băng keo 6 phân 1 cây = 5 cuộn

BẢNG GIÁ SỈ THEO SỐ LƯỢNG

Số lượng10 -2021 -40
Giá72.00070.000

Còn hàng