Thông tin chuyển khoản

Thông tin chuyển khoản

Sacombank
PGD KIM BIÊN
TTK: CHÂU LỆ DUNG
STK: 0600.1933.8676


Vietcombank Q5 
PGD CHÂU VĂN LIÊM 
TTK: CHÂU LỆ DUNG 
STK: 0511.000.419.476


Agribank
PGD TRANG TỬ 
TTK: CHÂU LỆ DUNG
TK: 6.2222.0609.1710


Vietinbank 
chi nhánh 5 tp.Hcm 
TTK: CHÂU LỆ DUNG 
STK: 1010.1000.6257.995


Ngân hàng ACB 
CN CHÂU VĂN LIÊM
TTK: CHÂU LỆ DUNG
STK: 125.111.059 

 

EXIMBANK
PGD Kim Biên
TTK: CHÂU LỆ DUNG
STK: 180.714.849.366.655

0903 543 565